Åmli sokn
Meny

Hovedmeny

Lokal smittervernplan

Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Tilsette

  Tilsette ved kyrkjene i Åmli:


Sokneprest
 

Jarle Bryne
Telefon:371 85 272
Mobil:911 38 976
E–post:jarle.bryne@amli.kommune.no
Kontortid:

Kyrkjeverje:

Tilsette – Liv Eikås–Homme

Liv Eikås–Homme  
Telefon:371 85 271
Mobil:94 16 30 84
E–post:liv.eikas@amli.kommune.no
Kontortid:Mandag, onsdag og torsdag 10.00 – 14.00

Sekretær, trusopplæringskoordinator og kyrkjetener i Åmli kyrkje og Gjøvdal kyrkje:

 
Tilsette – Gerd Kallevig

Gerd Kallevig 
Telefon: 371 85 270
Mobil:97 12 47 33
E–post:gerd.kallevig@amli.kommune.no
Kontortid:  Tysdag, onsdag og torsdag

Organist:

Tilsette – Salve

Salve Kallevig 
Telefon:371 85 273
Mobil:91 10 03 56
E–post:salve.kallevig@amli.kommune.no
Kontortid:Tysdag, onsdag og torsdag

Prostidiakon:
 
  
  
  Kirkegårdsarbeider for alle kirkegårdene:

Åmli kommune har overtatt drift av kirkegårdene
Telefon: Henv. kirkevergen
Mobil:94 16 30 84
E–post: 
Kontortid: 

Kirketjener Tovdal:

Ellen W. Ramse
Telefon: 99 10 28 21
 ––––––––––––––––––––––––––––––

Kirketjener Gjøvdal:

Gerd Kallevig
Telefon:97 12 47 33
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

lørdag 22 januar
Åmli kyrkje
søndag 23 januar
Gjøvdal kyrkje

Lenker

Den norske kyrkje
Åmli kommune
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg