Åmli sokn
Meny

Hovedmeny

Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

  Tilsette ved kyrkjene i Åmli:


Vikarprest 
https://amli.kyrkja.no/img/18_06_2018_Bilder_diverse/Christopher_Woie.jpg  


Christopher Woie
Telefon:
Mobil: 905 51 870
Epost: chrwoie@gmail.com
Kontortid:

Kyrkjeverje:

Tilsette  Liv EikåsHomme

Liv EikåsHomme  
Telefon: 371 85 271
Mobil: 94 16 30 84
Epost: liv.eikas@amli.kommune.no
Kontortid: Tysdag torsdag 10.00 14.00

Sekretær, trusopplæringskoordinator og kyrkjetener i Åmli kyrkje og Gjøvdal kyrkje:

 
Tilsette  Gerd Kallevig

Gerd Kallevig  
Telefon:  371 85 270
Mobil: 97 12 47 33
Epost: gerd.kallevig@amli.kommune.no
Kontortid:   Tysdag, onsdag og torsdag

Organist:

Tilsette  Salve

Salve Kallevig  
Telefon: 371 85 273
Mobil: 91 10 03 56
Epost: salve.kallevig@amli.kommune.no
Kontortid: Tysdag, onsdag og torsdag

Prostidiakon:Kirkegrdsarbeider for alle kirkegrdene:

mli kommune har overtatt drift av kirkegrdene
Telefon: Henv. kirkevergen
Mobil: 94 16 30 84
E-post:
Kontortid:

Kirketjener Tovdal:

Ellen W. Ramse
Telefon:  99 10 28 21
  ------------------------------

Kirketjener Gjvdal:

Gerd Kallevig
Telefon: 97 12 47 33
  --------------------------------------------
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

mandag 17 mai
Åmli kyrkje
tirsdag 18 mai
11:00 Andakt
ÅPOS

Linkar

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg