Åmli sokn
Meny

Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

mli soknerd har to primroppgver. 
I tillegg til at soknerdet i flge kyrkjelovenes 9 har som sin fremste oppgve nre og styrke det kristelege liv, har det ogs oppgver som er tillagt kyrkjeleg fellesrd i kommunar med meir enn et sokn. Disse oppgvene er definert i kyrkjelovenes 14 og er knytte til drift og vedlikehald av kyrker og gravplassar samt ivaretaking av arbeidsgjevaransvar for kyrkjeleg tilsette og planlegging og ivaretaking av soknets interesser overfor kommunen.. Nr soknerdet handsamar desse oppgvane, trer ein representant oppnemnt av mli kommunestyre inn som medlem av rdet. 
Soknepresten er fast medlem av soknerdet i tillegg til eit antal representantar valt i kyrkjevalet som haldes samtidig med kommune- og fylkestingsval. Kirkevergen deltar p mtene som fast sekretr uten stemmerett.

Soknerdet har 6-8 mter i ret og velges for fire r ad gangen.

Soknerdet bestr i perioden 2019-2023 av flgande medlemmer:
Sigrid Nesland Vejen, leder
Jon Stren, nestleder
Halvard Skrdal
Olav Kleivene
yvind Kopperud
Linda Merethe Dale
Olav Eppeland Freland, kommunens representant i saker knytt til kyrkjelovas 14
Christopher Woie (vikarprest)
Gunhild Elena Stene Dale (1.varamedlem)
Rolf Harstveit(2.varamedlem)
Erik Birkedal (varamedlem)
Dirk Jeroen Njizink (varamedlem)
Kasper Vejen (varamedlem)
Liv Mona Freland (kommunens vararepresentant)


Mer om soknerdets oppgver kan du lese her:
Kyrkjelova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31
Regler om formene for menighetsrdets og kirkelig fellesrds virksomhet: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-11-15-1452

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

mandag 17 mai
Åmli kyrkje
tirsdag 18 mai
11:00 Andakt
ÅPOS

Linkar

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg