Åmli sokn
Meny

Kyrkjene

Lokal smittervernplan

Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Leige av kyrkjene

Satsar for betaling av kyrkjelege tenester i Åmli prestegjeld

Vedtatt i Åmli Fellesråd 13.06.2001
Godkjent av Agder–og Telemark Bispedømmeråd 26.07.2001

Revidert i Åmli fellesråd 12.11.2014

Godkjent av Agder–og Telemark Bispedømmeråd 12.12.2014

 Betaling for kyrkjelege tenestar skjer i henhold til kyrkjelova av 7. juni 1996 §31, gravferdslova av 7. juni 1996 §32, og Regler for bruk av kyrkja, fastsett av kyrkjemøtet 15. november 1991, med seinere endringar.
Kyrkjeverja krev inn betaling for dei ulike tenestane i kyrkja slik:

Tjeneste

 Pris eks.mva

1.1.2015

Mva

Pris inkl. mva 1.1.2015

 

 

 

 

Blomsterstell:

Etablering på nytt gravstad, inkl. kasse ferdig nedsett:

v/ dobbel kasse:

1000,–
1200,–

250,–
300,–

1250,–
1500,–

Gravstell pr år (planting 3 ganger):

 

800,–

200,–

1000,–

Gravstell dobbel kasse pr år   

 

1000,–

200,–

1250,–

Kjøp av sjølvvanningskasse   

Kjøp av dobbel kasse

700,–

900,–

175,–

225,–

875,–

1125,–

Retting av gravstøtte: 

 

400,–

100,–

500,–

Re–oppsetting av gravminne

Må forskuddsbetalast saman med festeavgift

800,–

200,–

1000,–

Festeavgift  (endret 01.01.2017)    

 

 

Kr 250,–

pr.år pr. grav

Reservering av grav (festeavgift)

 

 

Kr 250,–

pr.år pr. grav

Opp–og igjenkasting av grav  

(utenbygds)

 

 

2000,–

Nedsetting av urne

(utenbygds)

 

 

500,–

Benyttelse av kirkens bygg v/bisettelser og begravelser for personer innen kommunen som ikkje er medlem av DNK (innenbygds begr.)

 

 

2000,–

Utenbygds begravelse i kyrkjene i Åmli         

 

 

 

3000,–

Utenbygds vigsel i kyrkja, eller ikkje medlem av Dnk

 

 

3500,–

Utleige konsertveirksomhet: grunnpris

–tillegg for billettinntekter over 2 000,–

–tillegg for billettinntekter over 20 000,–

 

 

2000,–

%

%

Leige av kirke og personell –andre arr.

 

 

2000,–

Deltakelse av klokker, ekstra vakter el.medhjelpere:

 

 

390,– pr.time

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 24 oktober
Tovdal kirke
søndag 7 november
Åmli kyrkje

Lenker

Den norske kyrkje
Åmli kommune
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg