Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
 

Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre!

Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre!
Vi har startet på den første arbeidsuka i denne merkelige unntakstilstanden. Noen har fått det veldig travelt i sine jobber mens andre måtte plutselig stoppe helt opp med det de driver med. Noen er bekymret for sykdom for seg selv eller sine. Andre er bekymret for økonomien og arbeidsplassen sin. Vi er i veldig ulike situasjoner.
De som er ensomme blir kanskje enda mere ensomme i denne tiden. For dem som sørger blir kanskje sorgen enda tyngre å bære.
Som kirke har vi famlet oss litt fram på hvordan vi kan være kirke i denne situasjonen. I krisetider er kirken gjerne et sted man søker til. Det er ikke mulig nå, i hvert fall ikke fysisk.
For dem som er på internett er det lagt ut ulike gudstjenester og andre ting, f.eks. www.nettkirken.no, www.kirken.no
Kirken på Facebook
I vårt prosti har vi laget en egen Facebook-side der prestene og diakonen hver dag vil legge ut en andakt: Aust Nedenes prost. Følg gjerne den! Menighetene har også sine FB-sider. På sykehjemmet blir det delt ut en andaktsfolder siden vi ikke får komme på besøk.
Vi ber gjerne for deg!
Hver dag ca. klokken 12 vil vi be for vårt lokalsamfunn. Enten går vi i den lokale kirken om det er mulig eller sitter hjemme, vi tenner lys, ber for ordfører, rådmann, de som jobber på sykehjem og med helse og andre som har viktige stillinger i samfunnet. Vi vil be spesielt for dem vi vet har det vanskelig i denne tiden. Vi vil også gjerne ta dem som ønsker det med i bønn. Vi ønsker derfor å utfordre folk til å sende sine bønneemner til den lokale presten, diakonen så ta tar vi dem med i bønnene våre.
Samtale
Ønsker noen en samtale ønsker vi å formidle at det bare er å ta kontakt; Enten ved å ringe, sende sms, messenger eller mail så kontakter vi deg!
Selv om vi ikke kan komme på hjemmebesøk kan vi likevel snakke i telefonen.
Vi ønsker å være der som kirke selv om kirkene er stengt. Som biskopen vår minnet oss om i sin tale: Kirken er mye mer enn den fysiske bygningen, kirken er alle de som tror og søker Gud.
Vi som er prester, diakon og mange andre ønsker å være der for folk i denne tiden!
Prost Ragnhild E. Floberg i Aust-Nedenes

  
Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 19.03.2020
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 Juli
17:00 Gudsteneste, Gamle kyrkjetomta i Åmli
02 August
11:00 Gudsteneste med nattverd, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no