Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
  Utskriftsvennlig side

Anbefalte og nyttige linker:


Bibelen
- http://www.bibelen.no/

Den norske kirke sentralt - Den Norske kirke

Agder og Telemark bispedømme - http://www.kirken.no/agder/

Aust-Nedenes prosti:
Gjerstad kirkelige fellesråd
- kirkekontoret@gjerstad.kommune.no
Risør kirkelige fellesråd - http://www.risor.kirken.no/
Tvedestrand kirkelige fellesråd - http://www.tvedestrand.kirken.no/
Vegårshei kirkelige fellesråd - kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet - http://www.sjomannsmisjonen.no/
Det Norske Bibelselskap - http://www.bibelselskapet.no/
Det norske diakonforbund - http://www.diakonforbundet.no/
Det Norske Misjonsselskap - http://www.nms.no/
Døvekirken - http://www.kirken.no/dovekirken
Egedeinstituttet - http://www.kirken.no/egede
Institutt for Kristen Oppseding - http://www.iko.no/
Kirkeansatte - http://www.kirkeansatte.no/
Kirkedatabasen (kirkestatistikk) - http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke/
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon - http://www.ka.no/
Kirkens Familievern - http://www.kirkensfamilievern.no/
Kirkens Nødhjelp - http://www.nca.no/
Kirkens SOS - http://www.kirkens-sos.no/
Kirkens U-landsinformasjon - http://www.kui.no/
Kristen idrettskontakt - http://www.krik.no/asp/index3.asp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - http://www.kia-inter.no/
Kristent nettverk for miljø og rettferd - http://www.kirken.no/miljo
Kultur- og kirkedepartementet - http://www.dep.no/kkd/norsk/
Liturgisk senter, Erkebispegården - http://www.liturgisksenter.no/
Musikernes fellesorganisasjon - http://www.musikerorg.no/

Norges KFUK-KFUM - http://www.kfuk-kfum.no/
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag - http://www.nkss.no/
Norges kristne råd - http://www.norgeskristnerad.org/
Norges kristelige studieråd - http://www.kristelig-studierad.no/
Normisjon - http://www.normisjon.no/
Norsk Søndagsskoleforbund - http://www.nssf.no/
Norske kirkeakademier - http://www.kirkeakademiene.no/
Stiftelsen Kirkeforskning - http://www.kifo.no/
Studentprestene - http://www.studentprest.no/

Den norske Israelsmisjon - http://www.israelsmisjonen.no/
Den norske kirkes Kateketforening - http://www.kateket.no/
Den norske kirkes Presteforening - http://www.prestefor.no/


Nordiske søsterkirker:
Svenska kyrkan - http://www.svenskakyrkan.se/
Det danske Kirkeministerium - http://www.km.dk/index.htm
Den danske folkekirke - http://www.folkekirken.dk/
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland - http://www.evl.fi/svenska/
Den islandske kirke - http://www.kirkjan.is/?english


Internasjonale økumeniske organisasjoner:
Det Lutherske Verdensforbund - http://www.lutheranworld.org/
Konferansen av Europeiske kirker - http://www.cec-kek.org/English/
Kirkenes Verdensråd - http://www.wcc-coe.org/wcc/english.html


Søkeverktøy til Den norske kirke:
Gospelsearch - http://www.gospelsearch.no/index.cgi?section=search&link=118&action=alter
Kvasir - http://www.kvasir.no/c/rel/christ/loc/
Startsiden - http://www.startsiden.no/tro_og_livssyn/kristendom/den_norske_kirke/

Åmli kommune:
Åmli kommune:
http://www.amli.kommune.no/
Tvedestrandsposten: http://www.tvedestrandsposten.no/
Agderposten: http://www.agderposten.no/

 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 Juli
17:00 Gudsteneste, Gamle kyrkjetomta i Åmli
02 August
11:00 Gudsteneste med nattverd, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no