Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
  Utskriftsvennlig side

Åmli sokneråd har to primæroppgåver. 
I tillegg til at soknerådet i følge kyrkjelovenes § 9 har som sin fremste oppgåve å «nære og styrke det kristelege liv», har det også oppgåver som er tillagt kyrkjeleg fellesråd i kommunar med meir enn et sokn. Disse oppgåvene er definert i kyrkjelovenes § 14 og er knytte til drift og vedlikehald av kyrker og gravplassar samt ivaretaking av arbeidsgjevaransvar for kyrkjeleg tilsette og planlegging og ivaretaking av soknets interesser overfor kommunen.. Når soknerådet handsamar desse oppgåvane, trer ein representant oppnemnt av Åmli kommunestyre inn som medlem av rådet. 
Soknepresten er fast medlem av soknerådet i tillegg til eit antal representantar valt i kyrkjevalet som haldes samtidig med kommune- og fylkestingsval. Kirkevergen deltar på møtene som fast sekretær uten stemmerett.

Soknerådet har 5 – 7 møter i året og velges for fire år ad gangen.

Soknerådet består i perioden 2019-2023 av følgande medlemmer:
Halvard Skårdal, leder
Olav Kleivene, nestleder
Sigrid Nesland Vejen
Øyvind Kopperud
Jon Støren
Gunhild Elena Stene Dale
Olav Eppeland Føreland, kommunens representant i saker knytt til kyrkjelovas § 14
Rolf Harstveit (1.varamedlem)
Erik Birkedal (2.varamedlem)
Dirk Jeroen Njizink (varamedlem)
Kasper Vejen (varamedlem)
Liv Mona Føreland (kommunens vararepresentant)


Mer om soknerådets oppgåver kan du lese her:
Kyrkjelova:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31
Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-11-15-1452

 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 Juli
17:00 Gudsteneste, Gamle kyrkjetomta i Åmli
02 August
11:00 Gudsteneste med nattverd, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no