Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Kyrkjelege handlingar
Gravferd og kyrkjegard
Møter og referat
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
  Utskriftsvennlig side


Fellesrådet for Åmli prestegjeld


Fellesrådet er et lovbestemt organ som består av to medlemmer fra hvert menighetsråd og en representant valgt av kommunestyret. Sognepresten er fast medlem. Kirkevergen deltar på møtene som fast sekretær uten stemmerett.

Kirkelig fellesråds oppgaver er omtalt i KIRKELOVENS § 14.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

  1. bygging, drift og vedlikehold av kirker
  2. anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder
  3. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
  4. anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor
  5. administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
  6. utbetaling av godtgjørelse til prester for reiser og boligtelefon etter regler gitt av departementet
  7. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett.

Fellesrådet har 5 – 7 møter i året.

Fellesrådet velges for fire år ad gangen.

Fellesrådet består i dag av følgende medlemmer:
Olav Kristian Kleivene (leiar)
Ellinor Oland (nestleiar)
Liv Gunvor Ramse
Eldbjørg Smeland
Hans Fredrik Tangen (komm.repr.)
Ragnhild Marie Røstvik (sokneprest)
Liv Eikås–Homme (kyrkjeverje/ sekretær for FR)Mer om fellesrådets oppgaver kan du lese her:
http://www.kirken.no/Materiell/fellesr/innhold.htm

 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
25 November
11:00 Gudsteneste, Gjøvdal kyrkje
02 Desember
17:00 Familiegudsteneste, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli kyrkjelege fellesråd

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Fossevegen 24, 4865 Åmli
Postadresse:             


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no