Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
  Utskriftsvennlig side

Satsar for betaling av kyrkjelege tenester i Åmli prestegjeld

Vedtatt i Åmli Fellesråd 13.06.2001
Godkjent av Agder-og Telemark Bispedømmeråd 26.07.2001

Revidert i Åmli fellesråd 12.11.2014

Godkjent av Agder-og Telemark Bispedømmeråd 12.12.2014

 Betaling for kyrkjelege tenestar skjer i henhold til kyrkjelova av 7. juni 1996 §31, gravferdslova av 7. juni 1996 §32, og Regler for bruk av kyrkja, fastsett av kyrkjemøtet 15. november 1991, med seinere endringar.
Kyrkjeverja krev inn betaling for dei ulike tenestane i kyrkja slik:

Tjeneste

 Pris eks.mva

1.1.2015

Mva

Pris inkl. mva 1.1.2015

 

 

 

 

Blomsterstell:

Etablering på nytt gravstad, inkl. kasse ferdig nedsett:

v/ dobbel kasse:

1000,-
1200,-

250,-
300,-

1250,-
1500,-

Gravstell pr år (planting 3 ganger):

 

800,-

200,-

1000,-

Gravstell dobbel kasse pr år   

 

1000,-

200,-

1250,-

Kjøp av sjølvvanningskasse   

Kjøp av dobbel kasse

700,-

900,-

175,-

225,-

875,-

1125,-

Retting av gravstøtte: 

 

400,-

100,-

500,-

Re-oppsetting av gravminne

Må forskuddsbetalast saman med festeavgift

800,-

200,-

1000,-

Festeavgift  (endret 01.01.2017)    

 

 

Kr 250,-

pr.år pr. grav

Reservering av grav (festeavgift)

 

 

Kr 250,-

pr.år pr. grav

Opp-og igjenkasting av grav  

(utenbygds)

 

 

2000,-

Nedsetting av urne

(utenbygds)

 

 

500,-

Benyttelse av kirkens bygg v/bisettelser og begravelser for personer innen kommunen som ikkje er medlem av DNK (innenbygds begr.)

 

 

2000,-

Utenbygds begravelse i kyrkjene i Åmli         

 

 

 

3000,-

Utenbygds vigsel i kyrkja, eller ikkje medlem av Dnk

 

 

3500,-

Utleige konsertveirksomhet: grunnpris

-tillegg for billettinntekter over 2 000,-

-tillegg for billettinntekter over 20 000,-

 

 

2000,-

+10%

+20%

Leige av kirke og personell –andre arr.

 

 

2000,-

Deltakelse av klokker, ekstra vakter el.medhjelpere:

 

 

390,- pr.time

 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 Juli
17:00 Gudsteneste, Gamle kyrkjetomta i Åmli
02 August
11:00 Gudsteneste med nattverd, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no