Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
 


Justering av koronatiltak fra 15.juni

Kirkelig virksomhet er nå tilbake til (nesten) normalt, og det er åpnet for arrangementer på inntil 200 personer.
Lokalets størrelse overstyrer imidlertid maksimalt antall personer når vi skal holde 1 meters avstand til hverandre, og vi retter oss etter de begrensninger både sentrale og lokale myndigheter gir, så i Åmli kirke er maksimalt antall personer 80, og i Tovdal og Gjøvdal kirker er maksimalt antall 40 personer.
Det blir servert enkel kirkekaffi.

MYNDIGHETENE HAR STILT SOM BETINGELSE FOR Å SAMLES AT DET KAN GJØRES GREIE FOR HVEM SOM HAR DELTATT, jmf. Covid-19-forskriftens §13: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing".
VI MÅ DERFOR SKRIVE NED NAVN OG TELEFONNUMMER PÅ ALLE SOM BESØKER VÅRE ARRANGEMENTER. LISTEN VIL BLI OPPBEVART INNELÅST OG BLIR MAKULERT ETTER 10 DAGER.


DERSOM DU KAN VÆRE KORONASYK, HAR SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON ELLER ER I KARANTENE SKAL DU IKKE DELTA PÅ KIRKELIG ARRANGEMENT!


Kirkekontoret er åpent som normalt tirsdag-torsdag 10.00-15.00, evt tlf 94 16 30 84.Les mer »
Gaveoverrekkelse

Åmli sokn har mottatt en gave på kr. 20 000,- fra Sparebanken Sør, avd. Åmli, til nytt projektoranlegg i Åmli kirke.
Gaven ble overrekt av Regionbanksjef Torhild Landberg på kirketrappa i Åmli.
Glade mottakere er soknerådsleder Halvard Skårdal, sokneprest Jens Linde, organist Salve Kallevig og kirkeverge Liv Eikås-Homme.
Åmli sokn takker hjerteligst for gaven!
REdigert.jpg
2021_vertikal_konfirmant_med_logo_4.jpg
Konfirmasjon i Åmli 2021

Nå kan du melde deg på til konfirmajon i Åmli i 2021

Les mer »
Informasjon til dere som besøker kirkegårdene våre

Vi ber alle som besøker kirkegårdene våre om å tenke på smittespredning ved berøring av utstyr, kraner mm!
Det er satt opp hånddesinfeksjon ved bårehuset.
Toalettene i bårehuset er stengt utenom arrangement.
Plakat_kirkegarden.JPG
20200412_114031.jpg
DRIVE IN GUDSTJENESTE 1.PÅSKEDAG

Nok en vellykket Drive-in gudstjeneste på parkeringsplassen ved Åmli kyrkje 1.påskedag.
Foto: Olav Kleivene og Kari Skårdal


Les mer »
20200405_112850.jpg
DRIVE IN GUDSTJENESTE I ÅMLI PALMESØNDAG

Tross tåke og litt kaldt, ble det en vellykket Drive-in gudstjeneste på parkeringsplassen ved Åmli kyrkje palmesøndag!
Ca 20 biler + en motorsykkel møtte opp, og med 2-3 stk i bilene ble det et bra oppmøte og en fin blanding av lokale og tilreisende. Bare positive kommentarer. 
Påskens budskap, aktuelt i dagens situasjon...
Velkommen tilbake 1.påskedag!

Foto: Olav Kleivene


Les mer »
Prost_Ragnhild_Floberg.jpg
Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre!

En hilsen fra prost i Aust Nedenes prosti Ragnhild E Floberg

Les mer »
Inngang Helsesenteret
ÅMLI KYRKJEKONTOR

Kyrkjekontoret er nå på plass i nye kontorer!
Vi holder nå til i Gata 21, -Nav's gamle lokaler i Helsehuset.

http://www.amli.kirken.no/img/08_09_30_Kontor/Kontor_gang_2.jpg

Velkommen innom!
 
GRATIS FILM FRA IKO.

Glad melding når vi ikke kan komme til kirken. KA bidrar til trosopplæring i hjemmene.
Gå til iko.no/film. Der finner dere to filmer som kan ses helt Gratis ut 2020.
Bibelfilmen min https://iko.no/kirke-og-hjem/2018/9/bibelfilmen-min
Sammen med Jesus Bibelfilmen min 2 https://iko.no/kirke-og-hjem/2019/2/sammen-med-jesus
Filmene passer for barn fra relativt ung alder. Supert bidrag i Trosopplæringen. Takk til KA og IKO.

200px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Vårens konfirmasjoner blir utsatt

 Kirken anbefaler at vårens konfirmasjoner blir utsatt
Pga koronaepidemien har Den norske Kirke på landsplan vedtatt at alle vårens konfirmasjoner skal utsettes til høsten. Dette vil også skje her i Åmli kommune.
Konfirmanter og foreldre vil få tilsendt informasjon om ny tentativ dato.
Slik situasjonen er nå, vil gudstjenestene i påsken også avlyses!
I Tvedestrand planlegges det nå nett-gudstjenester på 5-10 min for Palmesøndag, Skjærtorsdag, langfredag og påskedag som legges ut på Youtube. Disse dagene vil også biskopen Stein Reinertsen legge ut nettgudstjenester og det er selvfølgelig også TV-gudstjenester og radiogudstjenester så det er mulig å henge seg på dette. Alt dette blir lagt ut på FB-gruppa Aust Nedenes prost.
Følg «Aust Nedenes prost» på Facebook. 
Følg også med på våre hjemmesider: www.amli.kirken og www.kirken.no
Kirkevergen legger også ut litt info på «Åmli –ein god stad å bu» på Facebook.
Så snart denne situasjonen normaliserer seg, vil kirkedørene bli åpnet igjen!
Kontakt oss om du ønsker å snakke med oss!
Kirkevergen

20181016_141453.jpg
VIL DU BLI FAST GIVER?

Tre bærebjelker i en menighet kan være:                                                             
FrivillighetsTJENESTE  -  ForbønnsTJENESTE  -  GiverTJENESTE.
Alle ønsker det beste for sine barn og barnebarn, at de skal bli sett, inkludert og få gode venner.    
Både barn og voksne trenger gode og trygge fellesskap.
VIL DU BLI MED I GIVERTJENESTEN SLIK AT VI FORTSATT KAN GJØRE DETTE MULIG?                                                                       
                                                            


Les mer »
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
16 August
11:00 Gudsteneste med nattverd, Gjøvdal kyrkje
23 August
11:00 Konfirmantenes prosjektgudstjeneste, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no