Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
 


GUDSTJENESTENE I KIRKENE I ÅMLI ER AVLYST INNTIL VIDERE

Kirken har besluttet å avlyse alle gudstjenester til over påske.
Det kan også bli andre endringer i gudstjenestelista utover våren.
Konfirmasjonsgudstjenestene er utsatt til høsten.
Samtidig innføres det begrensinger når det gjelder begravelser, vigsler og dåpsseremonier.
BEGRAVELSER OG BISETTELSER SØKES GJENNOMFØRT SOM NORMALT, MEN MED MAKSIMALT 50 PERSONER TILSTEDE I KIRKEN. (25 PERSONER I TOVDAL OG GJØVDAL KIRKER)
DET KAN KOMME YTTERLIGERE BEGRENSINGER I ANTALLET , OG DET ER KRAV OM AT BEGRENSINGEN OVERHOLDES.

Kirkekontoret er stengt for besøkende, vi er tilgjengelige på telefon!Les mer »
MOT HELG

En ny hilsen fra vikarprest Christopher Woie til denne helgen

Les mer »
Christopher_Woie.jpg
Drive_in_gudstjeneste.JPG
DRIVE IN GUDSTJENESTER VED ÅMLI KYRKJE

Christopher Woie og Salve Kallevig inviterer til "Drive in"-gudstjenester på parkeringsplassen ved Åmli kyrkje!
De som ønsker å delta bes sitte i bilene under gudstjenestene!

Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre!

En hilsen fra prost i Aust Nedenes prosti Ragnhild E Floberg

Les mer »
Prost_Ragnhild_Floberg.jpg
200px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Vårens konfirmasjoner blir utsatt

 Kirken anbefaler at vårens konfirmasjoner blir utsatt
Pga koronaepidemien har Den norske Kirke på landsplan vedtatt at alle vårens konfirmasjoner skal utsettes til høsten. Dette vil også skje her i Åmli kommune.
Konfirmanter og foreldre vil få tilsendt informasjon om ny tentativ dato.
Slik situasjonen er nå, vil gudstjenestene i påsken også avlyses!
I Tvedestrand planlegges det nå nett-gudstjenester på 5-10 min for Palmesøndag, Skjærtorsdag, langfredag og påskedag som legges ut på Youtube. Disse dagene vil også biskopen Stein Reinertsen legge ut nettgudstjenester og det er selvfølgelig også TV-gudstjenester og radiogudstjenester så det er mulig å henge seg på dette. Alt dette blir lagt ut på FB-gruppa Aust Nedenes prost.
Følg «Aust Nedenes prost» på Facebook. 
Følg også med på våre hjemmesider: www.amli.kirken og www.kirken.no
Kirkevergen legger også ut litt info på «Åmli –ein god stad å bu» på Facebook.
Så snart denne situasjonen normaliserer seg, vil kirkedørene bli åpnet igjen!
Kontakt oss om du ønsker å snakke med oss!
Kirkevergen

Inngang Helsesenteret
KIRKEKONTORET ER STENGT

Åmli kirkekontor er stengt for besøkende!
Vi på Åmli kirkekontor skal gjøre det vi kan for å bidra i den nasjonale dugnaden med å redusere spredningen av koronaviruset. Derfor stenger vi vårt kontor for besøkende fra og med mandag 16. mars klokken 08.00 til og med 13.april. 
Vi har gjort flere tiltak for å unngå spredning av viruset. Kontoransatte på Åmli kirkekontor har bl.a mulighet til å ha hjemmekontor.
Vi vil selvfølgelig fortsatt være her for deg via telefon og e-post. 
Hvis du har behov for å komme i kontakt med ansatte på kirkekontoret kan du ringe vedkommende og ev gjøre avtale om besøk. 
Alternativt kan du ringe mobiltelefon 94 16 30 84
Vi oppfordrer til å følge med på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge for oppdatert informasjon om koronautbruddet.
Vask hendene, og ta vare på hverandre ved å holde avstand til hverandre!
20181016_141453.jpg
VIL DU BLI FAST GIVER?

Tre bærebjelker i en menighet kan være:                                                             
FrivillighetsTJENESTE  -  ForbønnsTJENESTE  -  GiverTJENESTE.
Alle ønsker det beste for sine barn og barnebarn, at de skal bli sett, inkludert og få gode venner.    
Både barn og voksne trenger gode og trygge fellesskap.
VIL DU BLI MED I GIVERTJENESTEN SLIK AT VI FORTSATT KAN GJØRE DETTE MULIG?                                                                       
                                                            


Les mer »
UTDELING AV KYRKJELYDSBLAD

Utdeling av Kyrkjelydsbladet skjer på dugnad.
Alle som har postboks i Åmli sentrum må ta kontakt med Kyrkjekontoret dersom du ønsker å motta Kyrkjelydsbladet! Bladene må adresserast
 
Arne_Lauvhjell.jpg
Prest Arne Lauvhjell deler en bønn med oss

Les mer »
Fasteaksjonen_2020.jpg
ÅRETS FASTEAKSJON BLIR DIGITAL

ÅRETS FASTEAKSJON BLIR DIGITAL OG ER VIKTIGERE ENN NOENSINNE
For å hindre spredning også her hjemme i Norge, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døra. Dette betyr at pengene til årets fasteaksjon ikke samles inn dør til dør, men via Vipps 2426, via fasteaksjonen.no og på sosiale medier, særlig FacebookLes mer »
Inngang Helsesenteret
ÅMLI KYRKJEKONTOR

Kyrkjekontoret er nå på plass i nye kontorer!
Vi holder nå til i Gata 21, -Nav's gamle lokaler i Helsehuset.

http://www.amli.kirken.no/img/08_09_30_Kontor/Kontor_gang_2.jpg

Velkommen innom!
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
05 April
11:00 Gudsteneste i Åmli Kyrkje
09 April
12:00 Gudsteneste, Vindilhytta

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli kyrkjelege fellesråd

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no