Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
 

VIL DU BLI FAST GIVER?

I bygda vår drives det allerede mye godt frivillig arbeid for barn, blant annet søndagsskole og Dølemoklubben.                                                                                                                           
Det drives også et godt ungdomsarbeid på menighetssenteret, med voksne som gjør en stor innsats hver eneste uke. På onsdagsettermiddagene kan ungdommene få varm mat, høre andakt og ha sosialt fellesskap. Her treffer de også trygge voksne. Vi er opptatt av å skape et godt og inkluderende miljø, der barn og unge kan komme som de er, uavhengig av religiøs tilknytning eller bakgrunn. Dette vil vi støtte økonomisk.                                                                                                                                          
Fellesskapsarbeid/diakoniarbeid handler om å være til stede for andre på en god måte. Vi deler ut blomster til eldre jubilanter, og går på besøk. Prostidiakonen vår er en viktig samtalepartner for både unge og eldre som trenger noen som har tid til å lytte, og noen som kan gi oppmuntring og støtte i en vanskelig livssituasjon.
                                                                                                                                                                  Alle gaver gir rett til skattefradrag. Hver av oss kan trekke fra inntil 50.000 kr pr år. Givertjenesten ordner dette for deg, men da må du oppgi hele fødselsnummeret ditt. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.
Avtal gjerne med banken din om et fast trekk i måneden. Eller om du ønsker giro, eller har spørsmål angående dette, ta kontakt med kirkeverge Liv Eikås-Homme, tlf  94 16 30 84.  
Du kan selv velge hvor mye du vil gi!
Givertjenestens kontonummer: 2801.51.87575
                                                                                                                                    
HJERTELIG TAKK FOR GAVEN DIN! 
Åmli sokn                                     

  
Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 04.03.2020
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 Juli
17:00 Gudsteneste, Gamle kyrkjetomta i Åmli
02 August
11:00 Gudsteneste med nattverd, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no