Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_logo.png


Nytt sokneråd i Åmli

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
 

FJERNING AV PLANTER, TRÆR OG KANTSTEIN

I ”Vedtekter for kyrkjegardane i Åmli” §5 står det:

”Framfor gravminnet har fester høve til å opparbeide eit plantefelt i høgde med bakken rundt. Det må ikkje være breiare enn bredda på gravminnet, men kan i alle høve være opp til 60 cm i bredda. Plantefeltet kan ikkje stikke lengre fram enn 60 cm, målt frå bakkant på gravminnet.
Det kan ikkje plantast vekster som er høgare enn gravminnet eller som går utover plantefeltet.
Det er høve til å ramme inn plantefeltet med ein delt steinkant som er jamt med terrenget rundt. Innramming av grava eller deler av den med hekk, jern eller anna material som stikker opp, er ikkje tillat.
Ved oppsetting av blomsterbukettar skal det nyttast egna beholder. Glass er ikkje tillate. Det er ikkje høve til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurne, lykt o.a. i plantefeltet. Det er høve til å tenne stearinlys på grava, men slike og andre lause dekorgjenstander må fjernast etter bruk.
Dersom det ikkje er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.”

Alle som har planta blomar, buskar eller trær på sida av gravminnet, bes fjerne desse.
Likeeins ber vi dei som har lagt ut steiner rundt plantefeltet som stikker over grasbakken, om å fjerne desse.
Også løse dekorsteiner  som er lagt i plantefeltet må fjernast, då desse fort sklir utover grasbakken og kan øydelegge maskiner eller skade personar og andre gravminner dersom dei kommer i maskinene vi nyttar.

Vi ser at det nå er mange busker og planter som vokser utover gravminnet. Desse bes fjerna.

Trenger du hjelp, vennlegast ta kontakt med kyrkjeverje eller kyrkjegardsarbeidar.

  
Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 05.09.2018
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
29 Juli
17:00 Gudsteneste, Gamle kyrkjetomta i Åmli
02 August
11:00 Gudsteneste med nattverd, Åmli kyrkje

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Gata 21, 4865 Åmli
Postadresse:             Postboks 57, 4864 Åmli


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2019 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no