Meny
Prestegjeldet
Fellesrådet
Kontakt oss
Kyrkja sitt lovverk
Nyttige linkar
Kyrkjene
Åmli kyrkje innvendig
Åmli kyrkje
Tovdal kyrkje
Gjøvdal kyrkje
Omvisning i kyrkjene
Leige av kyrkjene
Kyrkejvalet 2019

http://www.amli.kirken.no/img/15_02_23_kirkevalg/Kirkevalget_2019_-_kunngjoring.PNG

Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.
AKTUELT

 http://www.amli.kirken.no/img/12_12_21_Plakater/MinMenighet.PNG

Sjølvbeteningsløysing for medlemskap

Visitas i Åmli 2016

Sjå bilete

http://www.amli.kirken.no/img/08_10_02_Gjoevdal_kyrkje/Gjoevdal_kirke_007.jpg

VERNEPLAN GJØVDAL KYRKJEGARD

BILETE 1

BILETE 2

 

Den Norske Kirke
 

ÅPEN KYRKJE I ÅMLI I JULI?

Kirkekontoret og soknerådet har lyst til å prøve å ha “Åpen kirke” i Åmli i juli mnd, f.eks. fra kl. 12.00 til 16.00. Forutsetningen er at en får nok frivillige til å være kirkevert/omviser.
Bakgrunn for dette er at kirken stadig opplever at det kommer turister som ønsker å komme inn i kirken når vi er tilstede i den ene eller andre sammenhengen.
Men hvordan får vi det til? Det er jo ferietid, og det må organiseres med vaktliste, nøkkel og skilt! Ansatte kan ikke involveres i dette.
Om ca 30 frivillige kunne tenke seg å være tilstede en dag eller to hver, blir ikke belastningen så stor på hver.
Av og til kan det tenkes at det kunne bli små konserter fra orgel eller piano i tillegg om det var noen som ønsket det.
Kirken og soknerådet ser det som et pluss for kommunen, og kirkebygget som institusjon ville markert seg bra hvis den ble benyttet til flere ting.
Omviser må kunne fortelle gjester om bygget, samt ha ansvar for å se til at alt går riktig for seg (låsing, brannvern mm).
Vi baserer dette på frivillig arbeid for menigheten!
Kontakt kirkekontoret om du kan tenke deg å være kirkevert/omviser i Åmli kirke en dag eller flere, innen 1.juni 2018!
Tlf: 371 85 270
Mob: 94 16 30 84
E-post: liv.eikas@amli.kommune.no

Mvh
Liv Eikås-Homme
Kirkeverge

  
Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 08.02.2018
 

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER
24 Mars
11:00 Ungdomsgudsteneste i Åmli Kyrkje
31 Mars
11:00 Gudsteneste i Tovdal Kirke

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg
Linkar
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Åmli kyrkjelege fellesråd

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

Størst av alt
Kirkesøk
Intranett

Brukarnamn:

Passord:


ÅMLI KYRKJELEGE FELLESRÅD PÅ NETT – www.amli.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 18 52 71
Besøksadresse:         Fossevegen 24, 4865 Åmli
Postadresse:             


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2018 Åmli kyrkjelege fellesråd.

Copyright © 2015 Åmli kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no