Åmli sokn
Meny

Gravferd og kyrkjegard

Lokal smittervernplan

Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Gravferd


Gravferd

Rutiner i forbindelse med dødsfall


Det er fellesrådet som er offentlig gravferdsforvaltning.

Sokneprest og kirkevergekontoret er de som først og fremst fra kirkens side står til tjeneste ved dødsfall. Det er også et utstrakt samarbeid mellom kirken og begravelsesbyråene. Pårørende tar kontakt med begravelsesbyrået som igjen hjelper dem videre med de praktiske gjøremål i forbindelse med begravelsen.


Vanlig fremgangsmåte:

  • Begravelsesbyrå tar kontakt med kirkevergen for å få tidspunkt for seremoni.
  • Begravelsesbyrå tar kontakt med prest og melder fra om dødsfallet.
  • Presten tar kontakt med pårørende. Det avtales tidspunkt for samtale.
  • Begravelsesbyrå har en samtale med pårørende om praktiske ting i forbindelse med seremoni og gravlegging.
  • Begravelsesbyrå melder fra til kirkevergen om det skal være begravelse eller bisettelse, om det skal brukes en eksisterende grav eller det skal opprettes ny grav, hvem som skal være ansvarlig for gravstedet, spesielle ønsker for seremoni osv.
  • Begravelsesbyrå tar kontakt med organist, som er musikalsk ansvarlig for seremonien.
  • Begravelse skal normalt finne sted innen 10 dager etter dødsfallet.

Musikken er en viktig del av gravferden. Vår organist vil svært gjerne stå til tjeneste med valg av musikkform.
Klikk her for å se forslag til musikk

Innbyggerne i Åmli kommune kan fritt velge hvilken kirkegård innen kommunens grenser de vil gravlegges på. For kommunens innbyggere er selve begravelsen kostnadsfri. I tillegg til fri grav kan man feste en, etter søknad to graver i tilknytning til den første. For disse festegravene må det betales festeavgift fra dag en.

Ellers henviser vi til Vedtekter for kirkegårdene i Åmli

Generelt om gravferd, klikk her.

Kirkemøtet 2002 vedtok ny gravferdsliturgi som supplerende alternativ til gjeldende ordning med virkning fra 1. mars 2003.

Den nye ordningen finnes her: bokmål / nynorsk


Se også lovbestemmelser om gravferd i Norge i Gravferdsloven av 1996.

Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 14 august
Gjøvdal kyrkje
søndag 28 august
Åmli kyrkje

Lenker

Den norske kyrkje
Åmli kommune
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg