Åmli sokn
Meny

Hovedmeny

Lokal smittervernplan

Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her

Elektronisk melding

Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Vil du bli konfirmant i Den norske kirke i 2022?

Til dere som er 14 år i 2021 med Foreldre/foresatte.
Når man er 14 år gjør man seg mange tanker, og det er mange ting man skal begynne å ta stilling til. Miljø, helse, politikk, tro…. - hva skal jeg bli?  Ekstra utfordrende har det vært siden 12. mars 2020 med den verdensomspennende koronapandemien som har fått styre hverdagen vår og vist oss hvor avhengig vi er av hverandre globalt. 

Du skal og foreta et personlig valg de neste månedene.                                                             
Skal jeg være med på den Norske kirkes konfirmantopplegg her i Åmli? 
Konfirmantåret løper fra skolestart til konfirmasjonsdagen, normalt i Mai/juni.                       

  • Gjøvdal kirke – presentasjon 12. September 2021 og konfirmasjon 22. mai 2022                  
  • Åmli kirke – presentasjon 19. September 2021 og konfirmasjon 5. juni 2022(Pinsa)         
  • Tovdal kirke – presentasjon 3. Oktober 2021 og konfirmasjon 29. mai 2022
Vi følger Den norske kirkes plan, som sier at konfirmantopplegget skal bestå av 60 timer.
De fleste samlingene blir annenhver tirsdag etter skoletid, fra 14.30 – 16.30. Gudstjenestedeltagelse og annen aktivitet et par helger/ ettermiddager er inkludert i disse timene.
Nytt av året er tilbud om leir sammen med konfirmanter fra Risør, Søndeled, Gjerstad og Tvedestrand på Kvitsund videregående skole. Se egen informasjon!
I 2019 fulgte Åmli sokn en del andres menigheters praksis og innførte en konfirmant avgift på kr. 1200,- fordelt på to rater, høst og vår. Dette skal være med på å dekke inn utgifter vi har i konfirmantåret som bla. bøker, utflukter og mat på samlingene
Det blir informasjonsmøte i Åmli kirke for konfirmanter og foresatte før sommerferien. Dette vil bli annonsert.
Det er elektronisk påmelding som nå er åpen fra 1. mai til 13.juni                                      
Gå inn på www.amli.kirken.no Litt nede på venstre side står det ELEKTRONISK MELDING Klikk på elektronisk, Du er nå inne på min kirkeside. Verifiser ditt telefon nr. og klikk deg videre til  konfirmasjon.
Når man har meldt seg på til  konfirmasjon, plikter man å møte på samlingene.
Har dere spørsmål, så ta kontakt med Åmli kirkekontor på tlf. 37185270 eller sms til 941 63 084.
Ev. epost til amli.kyrkje@amli.kommune.no 
Velkommen som konfirmant i Den norske kirke.Se informasjonsbrosjyre her
Vennlig hilsen på vegne av Åmli sokn

Kirkeverge  

                                       

Kontormedarbeider,
trusopplæringskoordinator
og kirketjener      

Liv Eikås-Homme

Gerd Kallevig


Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 29-04-2021
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 3 oktober
Tovdal kirke
søndag 10 oktober
Åmli kyrkje

Lenker

Den norske kyrkje
Åmli kommune
Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg