Familiegudsteneste i Åmli Kyrkje

Tidspunkt 01.12.2019 11:00
LiturgiLysmesse
DåpNei
NattverdNei
Dag i kirkeåret1. sundag i adventstida
OfferformålHarriets Children Home, Tanga, Tanzania
PrekentekstMatt 21,10-17
LiturgJens Linde
OrganistSalve Kallevig
KirketjenerGerd Kallevig

Tilbake