Her kan du kontakte kyrkja i Åmli



Besøksadresse: Fossevegen 24
(Helsehusets underetasje –inngang på enden av bygget)
   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Postadresse: Postboks 57
  4864 Åmli
Telefaks: 37 18 52 79, felles for alle
   
Kirkevergens kontor: 
Telefon: 37 18 52 71
Mobil 94 16 30 84
E–post:
amli.kyrkje@amli.kommune.no 
liv.eikas@amli.kommune.no
   
Sokneprestens kontor: 
Telefon: 37 18 52 72
Mobil 93 88 51 25
E–post: ragnhild.marie.rostvik@amli.kommune.no
   
Her finner du oversikt over våre tilsette



Åpningstider:

 

Kirkevergens kontor: Mandag - torsdag 09.00 - 15.00
Telefon: 37 18 52 71
  --------------------------------------
Spørsmål om graver og blomsterstell besvares best tirsdag, onsdag og torsdag.



Prestekontor: Tirsdag , onsdag, fredag kl 10.00 – 12.00
Telefon: 37 18 52 72
  --------------------------------------------------
Praktiske spørsmål rundt dåp, bryllup og konfirmasjon besvares best tirsdag og onsdag.

Her får du ordnet praktiske ting rundt bl.a. barnedåp, vielser, gravferd, kirkegårdsdrift og andre spørsmål du måtte ha.

Vi har lite betjening på kontorene, det kan derfor hende du møter en stengt dør på grunn av at vi har oppgaver som må utføres ute. Vi beklager dette. Vi kan imidlertid som oftest nåes på mobiltelefon.