Den Norske Kyrkja
Åmli sokn
Meny

Kyrkjene
Lokal smittervernplan
Åmli sokn har utarbeidd ein lokal smittevernplan for bruk av kyrkjene i soknet.
Planen kan du sjå her
Elektronisk melding
Vi tek i bruk elektronisk melding til dåp, vigsel og konfirmasjon.
Ved å nytte denne vil du kunne sjå dei sundagane det er dåp og sjølv registrere dei aktuelle opplysningane.  Du vil så bli kontakta av kyrkjekontoret. Ved ønske om vigsel kan du legge inn ønsket dato og kyrkje.
Konfirmasjonspåmelding vil vere tilgjengeleg i annonserte periodar.

Justering av koronatiltak fra 15.juni

Kirkelig virksomhet er nå tilbake til (nesten) normalt, og det er åpnet for arrangementer på inntil 200 personer.
Lokalets størrelse overstyrer imidlertid maksimalt antall personer når vi skal holde 1 meters avstand til hverandre, og vi retter oss etter de begrensninger både sentrale og lokale myndigheter gir, så i Åmli kirke er maksimalt antall personer 80, og i Tovdal og Gjøvdal kirker er maksimalt antall 40 personer.
Det blir servert enkel kirkekaffi.

MYNDIGHETENE HAR STILT SOM BETINGELSE FOR Å SAMLES AT DET KAN GJØRES GREIE FOR HVEM SOM HAR DELTATT, jmf. Covid-19-forskriftens §13: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing".
VI MÅ DERFOR SKRIVE NED NAVN OG TELEFONNUMMER PÅ ALLE SOM BESØKER VÅRE ARRANGEMENTER. LISTEN VIL BLI OPPBEVART INNELÅST OG BLIR MAKULERT ETTER 10 DAGER.


DERSOM DU KAN VÆRE KORONASYK, HAR SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON ELLER ER I KARANTENE SKAL DU IKKE DELTA PÅ KIRKELIG ARRANGEMENT!


Kirkekontoret er åpent som normalt tirsdag-torsdag 10.00-15.00, evt tlf 94 16 30 84.

 

Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 12.03.2020
Sjå tidlegare utgåver »
KALENDER

søndag 29 november
Åmli kyrkje
søndag 6 desember
Gjøvdal kyrkje

Linkar

Kontaktinfo

Åmli sokn

4865 ÅMLI
Tlf.    37 18 52 71
Mob: 94 16 30 84
Fax.  37 18 52 79

amli.kyrkje@amli.kommune.no

LITT AV KVART

Her finn du oss:

Åmli kyrkjelege fellesråd

Gjøvdal kyrkje

Tovdal kyrkje

Åmli kyrkje

http://www.amli.kirken.no/img/./sos-krisetelefon-stor.png

 


 

http://www.amli.kirken.no/img/./VideoFraOven.PNG

Åmli kyrkje frå ein ny vinkel!

Sjå video laga av Svein Mortensen

 


http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/Daapsklubben_TrippTrapp_logo.jpg

http://www.amli.kirken.no/img/11_07_14_Grafiske_element/IKO-logo.jpg